Daca ti-a placut, te-ar putea interesa si testul:

Acesta nu este decât un joc de cuvinte. Dacă vei reuşi să citeşti primele cuvinte din tex7ul de mai jos, crei3rul t4u va descifra 5i restul…

Dac4 po7i ci71 5i în7elege, e5t1 1n73l163n7(4) 51 41 3m15f3r4 574n64 d32v0l7474.

D4C4 NU D35C1FR321 73X7UL, NU-L 7R1M1T3 M41 D394R73 !!!

Sursa textului initial:

Dale Carnegie, „Secretele succesului – cum să vă faceţi prieteni şi să deveniţi influent” (How to win friends and influence people)

53N71M3N7UL 1M90R74N731 N31M9L1N1T3 – C4U24 4 N38UN131?

N1M3N1 NU 90473 R459UND3 L4 0 1N7R384R3 4747 D3 C0M9L3X4, 1N54 571M C4 4NUM173 80L1, 9R3CUM 51F1L15UL, D321N736R3424 51 D157RU6 C3LUL3L3 CR313RULU1, F497 C4R3 D373RM1N4 N38UN14. D3 F497, 49R0X1M471V JUM47473 D1N 80L1L3 M3N74L3 907 F1 47R18U173 UN0R C4U23 F121C3 9R3CUM L321UN1 C3R38R4L3, 4LC00L, 70X1N3 51 R4N1R1. 1N54 – 51 4C34574 3573 94R734 1NFR1C054704R3 4 90V35711 – C34L4L74 JUM47473 4 04M3N1L0R C4R3 1NN38UN35C NU 9R321N74, 494R3N7, D373R10R4R1 0R64N1C3 1N C3LUL3L3 CR313RULU1. 1N 3X4M1N4R1L3 9057-M0R73M, C4ND L3 5UN7 57UD1473 735U7UR1L3 N3RV0453 5U8 M1CR05C0493L3 CU C34 M41 M4R3 9U73R3 D3 M4R1R3, 4C3573 735U7UR1 94R 54 F13 L4 F3L D3 54N470453 C4 1N C42UL 74U 51 4L M3U.

D3 C3 151 913RD M1N71L3 4C3573 93R504N3?

4M 4DR3547 4C34574 1N7R384R3 M3D1CULU1-53F 4L UNU14 D1N7R3 C3L3 M41 1M90R74N73 59174L3 951H147R1C3 D1N 74R4. D0C70RUL, C4R3 4 9R1M17 C3L3 M41 M4R1 0N0RUR1 51 C3L3 M41 R4VN173 9R3M11 93N7RU CUN0571N73L3 54L3 D1N D0M3N1U, M1-4 M4R7UR1517, CU 51NC3R17473, C4 NU 5713 D3 C3 1NN38UN35C 04M3N11. N1M3N1 NU 5713 CU 516UR4N74. 1N54 M1-4 59U5 C4 MUL73 D1N7R3 93R504N3L3 C4R3 151 913RD M1N71L3 64535C 1N N38UN13 UN 53N71M3N7 4L 1M90R74N731 93 C4R3 NU 4U F057 1N M45UR4 54-L 0871N4 1N LUM34 R34L4. DU94 C4R3 M1-4 R3L4747 4C34574 90V3571R3:

„4M CH14R 4CUM 0 94C13N74 4 C4R31 C45N1C13 5-4 D0V3D17 4 F1 0 7R463D13. 34 4 D0R17 DR460573, 54715F4C713 53XU4L4, C0911 51 9R357161U, 1N54 V1474 1-4 59UL83R47 70473 593R4N73L3. 507UL 31 NU 4 1U817-0. 4 R3FU247 94N4 51 54 M4N4NC3 1M9R3UN4 CU 34 51 4 08L1647-0 54 11 53RV345C4 M353L3 1N C4M3R4 LU1 D3 L4 374J. NU 4V34 C0911, N1C1 9021713 50C14L4. 4 1NN38UN17 51, 1N 1M461N4714 31, 4 D1V0R747 D3 507 51 51-4 R3LU47 NUM3L3 D3 F474. 4CUM CR3D3 C4 5-4 C45470R17 CU UN 84R847 D1N 4R1570CR4714 3N6L324 51 1N51574 54 1 53 59UN4 L4DY 5M17H.

C47 D359R3 C0911, 151 1M461N3424 C4 4R3 UN N0U-N45CU7 1N F13C4R3 534R4. D3 F13C4R3 D474 C4ND 0 V121732, 1M1 59UN3: D0C70R3, 4M N45CU7 UN C091L 13R1-534R4.”

V1474 1-4 2DR0817 70473 C0R4811L3 593R4N731 D3 74RMUR1L3 574NC0453 4L3 R34L174711, 1N54 93 1N5UL3L3 1N50R173, F4N74571C3 4L3 N38UN131, 70473 84RCH3N71N3L3 11 4JUN6 1N 90R7 CU 70473 94N23L3 5U5 51 CU V4N7UL 5U13R4ND 9R1N7R3 C474R63.

„7R461C? NU 571U”, M1-4 59U5 M3D1CUL 31. „D4C4 45 F1 1N M45UR4 54 11 R3D4U 54N474734 M3N74L4, NU 45 F4C3-0. 3 MUL7 M41 F3R1C174 454 CUM 3.”

D4C4 UN11 04M3N1 5UN7 4747 D3 1NF0M37471 DU94 UN 53N71M3N7 4L 1M90R74N731 1NC47 R3CUR6 L4 N38UN13 93N7RU 4 51-L 54715F4C3, 1M461N3424-71 C3 M1R4C0L3 4M 9U734 1NF497U1 7U 51 CU M1N3 9R1N 4 L3 0F3R1 04M3N1L0R 0 49R3C13R3 51NC3R4.

Tot ai citit pana aici. Zi-ne si parerea ta!

comentarii